Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:20:38

Poprawka 130

Za: 24 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16