Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:19:12

Poprawka 127

Za: 22 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20