Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:18:17

Poprawka 125

Za: 24 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17