Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:16:52

Poprawka 122

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17