Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:16:25

Poprawka 121

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17