Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:15:54

Poprawka 120

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17