Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:15:01

Poprawka 118

Za: 24 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18