Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:25:19

Poprawka 8

Za: 22 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 19