Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:13:05

Poprawka 113

Za: 23 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20