Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:12:05

Poprawka 111

Za: 21 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19