Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:11:13

Poprawka 109

Za: 24 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17