Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:08:58

Poprawka 104

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18