Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:06:36

Poprawka 100

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17