Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:06:07

Poprawka 99

Za: 24 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19