Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:05:45

Poprawka 98

Za: 76 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18