Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Dnia 17-02-2016 godz. 11:24:54

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 35