Narzędzia:

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dnia 12-02-2016 godz. 21:48:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 9