Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Dnia 30-01-2016 godz. 15:15:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 12