Narzędzia:

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze

Dnia 30-01-2016 godz. 15:14:50

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12