Narzędzia:

Ustawa - Prawo o prokuraturze

Dnia 30-01-2016 godz. 15:13:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12