Narzędzia:

Ustawa - Prawo o prokuraturze

Dnia 30-01-2016 godz. 15:13:17

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12