Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Dnia 30-01-2016 godz. 15:10:27

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 80 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12