Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Dnia 30-01-2016 godz. 15:09:59

Poprawka 5

Za: 57 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13