Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Dnia 30-01-2016 godz. 15:09:37

Poprawka 4

Za: 7 Przeciw: 76 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13