Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Dnia 30-01-2016 godz. 15:08:50

Poprawka 2

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 14