Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Dnia 30-01-2016 godz. 15:08:30

Poprawka 1, 6

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13