Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dnia 30-01-2016 godz. 15:05:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14