Narzędzia:

Dnia 30-01-2016 godz. 02:09:47

Za: 13 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 58