Narzędzia:

Dnia 30-01-2016 godz. 00:39:57

Za: 4 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 58