Narzędzia:

Dnia 29-01-2016 godz. 20:23:58

Za: 55 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23