Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-01-2016 godz. 13:22:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12