Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-01-2016 godz. 13:22:28

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12