Narzędzia:

Dnia 28-01-2016 godz. 11:05:17

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20