Narzędzia:

Dnia 31-12-2015 godz. 12:27:58

Za: 19 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26