Narzędzia:

Dnia 31-12-2015 godz. 08:31:52

Za: 50 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 47