Narzędzia:

Dnia 31-12-2015 godz. 08:08:03

Za: 42 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 50