Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dnia 31-12-2015 godz. 16:52:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17