Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-12-2015 godz. 16:50:27

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 23 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19