Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:47:58

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17