Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:46:59

Poprawka 24

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17