Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:46:19

Poprawka 22

Za: 22 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19