Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:45:49

Poprawka 21

Za: 2 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17