Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:42:53

Poprawka 14

Za: 23 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17