Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:41:02

Poprawka 10

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18