Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:38:42

Poprawka 3

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17