Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:38:06

Poprawka 2

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17