Narzędzia:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dnia 31-12-2015 godz. 16:36:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 78 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17