Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-12-2015 godz. 16:34:37

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 21 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18