Narzędzia:

Dnia 30-12-2015 godz. 22:11:11

Za: 2 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 45