Narzędzia:

Dnia 30-12-2015 godz. 20:03:42

Za: 6 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 47